Välkommen till Ett Göteborg för alla 2019!

 

DEN SVENSKA TURBANDAGEN – MED TURBANTÅGET 

Kungligt att känna sig som en kung eller drottning med sin krona varje dag

(Obs! affischen visar en sikh och en muslim)

Fredagen den 9 augusti bjuder vi för första gången någonsin in till sikhiska församlingens färggranna, traditionella

TURBANTÅG

från Götaplatsen kl. 14:40.

Det rör sig nedför Avenyn i lugn takt, stannar till för rött ljus, och ankommer Bältesspännarparken cirka kl. 15:00. Där tar den sedvanliga knytningen av sikhiska turbaner vid. Nytt för i år är även knytning av muslimska hijabs och kristna sjalar. Vi håller på till kl. 19:00. 

ETT FIRANDE AV MÅNGFALD

Ett Göteborg för alla är en del av ”Kulturkalaset” eller, som det i år heter, ”Gothenburg Culture Festival”. På vår manifestation fredagen den 9 augusti firar vi Göteborgs mångfald. Gemensamt manifesterar vi för allas rätt till sin stad, oavsett etnicitet eller religiös bakgrund. Här visar vi på religion som en positiv kraft i staden. En dag att visa att vi inte accepterar rasism och högerextrema, främlingsfientliga krafter.

RELIGIÖSA HUVUDBONADER 

Föregående års succé, sikhernas ”Den Svenska Turbandagen”, utökas i år med två ytterligare religioner, kristendom och islam. Turbaner bärs av sikher. Sikhismen är den femte största av de sju världsreligioner som finns representerade vid Göteborgs Interreligiösa Råd och Center.  Kristendomen är den största världsreligionen och den näst största är islam. 

Medlemmar från tre av Göteborgs religiösa församlingar, den sikhiska Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, den sunnimuslimska Göteborgs Moské och den ortodoxt kristna Armenisk Apostoliska församlingen erbjuder den som vill att få en huvudbonad med religiös symbolik knuten på huvudet. Gillar du den så får du kanske behålla den!

Precis som kungar och drottningar bär sina kronor så bär sikher turban. Turbanen visar på stolthet, jämställdhet och jämlikhet. Dessutom finns inget som heter ”bad hair day” för den som bär turban! Passa på att lära dig mer om turbanen! 

Hijaben har politiserats i vissa länder där kvinnor tvingas bära den och slöjan kan på så vis innebära en del av ett förtryck mot kvinnors friheter, men hijaben kan också, rakt motsatt, vara ett fritt val för många kvinnor som vill undvika fel sorts uppmärksamhet, nämligen objektifiering. Hijaben finns i flera olika varianter. Kom och lär dig mer om den!

I Sverige förr i tiden, då vi ännu hade protestantisk kristendom som statsreligion och Svenska kyrkan var statskyrka, var det självklart att kvinnor skulle bära sjalett eller hatt i gudstjänsten. I ortodoxa och katolska församlingar bär idag en del kvinnor sjal eller huvudduk i gudstjänsten. För inte så länge sedan inom Svenska kyrkan uppstod kloster med nunnor, en tradition som förbjöds i och med reformationen, och nunnor bär, som vi alla vet, huvudbonad. Nyfiken på att lära mer? Kom då och ställ frågor! 

Vår samarbetspartner studieförbundet Bilda kommer också att finnas på plats med information. 

Varmt välkommen!

INTERRELIGIÖSA CENTRET

”Interreligiösa Centret vill erbjuda ett sammanhang för interreligiösdialog och samverkan i Göteborg. Det är en plats för lärande, vi lär av och om varandra. Centret är en plats för delande där människor kan mötas och dela sitt hjärtas mening i tillit till varandra. Tillsammans vill vi agera för ett gott samhälle för alla”

Interreligiösa Centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum. Centret primära mål är att erbjuda en knutpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare. Centret är också en resurs för staden och allmänheten i frågor kring bland annat religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuder kunskap, kompetens och erfarenheter i dessa frågor.

Grundidén är att genom centret skapa strukturer, utveckla och prova metoder för interreligiös och interkulturell dialog samt att bidra till ett lärande kring det mångreligiösa samhällets utmaningar. Det kan inte ske av någon, för någon. Dialog förutsätter ett gemensamt engagemang och gemensamt arbete. Människor måste mötas för att kunna lära känna varandra och varandras tro och liv. Social sammanhållning och samhällsgemenskap mellan människor med olika religioner och kulturella bakgrunder skapas på bästa sätt genom att ”göra” tillsammans. Där sker lärandet om den andre och det som kan kännas ovant och annorlunda. Tillsammans utvecklar vi goda metoder för interreligiös och interkulturell dialog. Interaktiva metoder utvecklas för att kunskapshöja, medvetandegöra och aktivt arbeta med attityder.

Läs mer om Interreligiösa Centret och vår verksamhet på vår hemsida.

Läs om Ett Göteborg för alla med Turbantåget på Gothenburg Culture Festival här

Arrangörer: Interreligiösa Centret och studieförbundet Bilda


KONTAKTA OSS

Berit Bornecrantz Dias
Verksamhetsansvarig 

Interreligiösa Centret
Epost: berit.bornecrantz@interreligiosacentret.se
Telefon: 076-82 91 300